🚚 Livrare in 24h din stoc ⭐ Peste 249 lei ai TRANSPORT GRATUIT! 📞 0739 441 114

Cosul tau

Concurs Kosmos Kids - Castiga o Vacanta in valoare de 7000 lei + vouchere saptamanale

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “O vacanta cu familia ta in cel mai frumos loc din Romania”

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania „O vacanta cu familia ta in cel mai frumos loc din Romania” denumita in continuare Campania este organizata si desfasurata de Design Boom Services S.R.L. cu sediul în Str. Vlaicu Voda, 21, Bl.v-38, sc.1, et.6, ap.76, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/14324/2005 CIF: RO17879860, reprezentată prin Emanuel Clonda, având funcția de administrator, denumită în continuare BENEFICIAR al brandului Kosmos Kids, denumit in continuare Organizator.

1.2. Campania se va derula in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, ai carui termeni si conditii sunt obligatorii pentru toti participantii.

1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand Regulamentul, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare in momentul comunicarii lor prealabile catre participant prin afisare pe site-ul https://www.kosmoskids.ro/concurs-vacanta-in-romania-2021/ – in cadrul sectiunii dedicate acestei Campanii.

 

2. DURATA CAMPANIEI

2.1. Campania se desfasoara in perioada 29 octombrie 2021 ( ora 22:00) – 12 decembrie 2021 (23:59).

3. DREPTUL SI CONDITIILE DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

3.1. La aceasta Campanie pot participa toate persoanele fizice cu varsta peste 18 ani rezidente in Romania. 3.2. Nu pot participa la Campanie angajatii Organizatorului, ai societatilor din grupul Organizatorului, sotul/sotia si nici rudele de gradul I si II ale persoanelor mentionate anterior. In cazul in care, in cadrul tragerii la sorti se vor extrage aceste persoane, rezultatele vor fi declarate invalide.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude din campanie participantii care, prin comentariul lasat, incalca sau lezeaza bunele moravuri, practicile comerciale Kosmos Kids si/sau imaginea Organizatorului.

4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Fiecare persoana care, in perioada 29 octombrie 2021 ( ora 22:00) – 12 decembrie 2021 (23:59), VA CUMPARA MINIMUM 1 PRODUS (ORICE PRODUS, INDIFERENT DE VALOARE) DE PE SITE-UL https://www.kosmoskids.ro/ va fi inscris in tragerea la sorti pentru premiul indicat la Capitolul 5 al prezentului regulament. Inscrierea in campanie prin modalitatea prezenta anterior, reprezinta consimtamantul persoanei pentru prelucrarea de catre organizator a datelor sale cu caracter personal, in conditiile prevazute detaliat in cadrul art. 7.

4.2. Fiecare participant se poate inregistra o singura data SAU DE MAI MULTE ORI in campanie prin metoda mentionata mai sus (ACHIZITIONAREA A MINIMUM UN PRODUS) DE PE SITE-UL https://www.kosmoskids.ro/.

4.3. Premiile vor fi acordate in urma unei trageri la sorti efectuate prin intermediul Random.org, dupa cum urmeaza:

Pentru premul I (vacanta in Romania)- extragere la data de 13 decembrie 2021.

Vor fi trasi la sorti 1 castigator si 2 rezerve (in cazul in care castigatorul nu poate beneficia de premiu din motive independente de Organizator, acesta va fi invalidat iar premiul va fi acordat urmatoarei rezerve).

Pentru premiul II (5 vouchere cadou in valoare de 500 lei fiecare):

Prima extragere: 8.11.

A doua extragere: 15.11.

A treia extragere: 22.11.

A patra extragere: 29.11.

A cincea extragere: 6.12.

4.4. Castigatorii vor fi anuntati de catre KOSMOS KIDS prin apel si mesaj privat prin intermediul numarului de telefon si al adresei de e-mail inregistrate in comanda efectuata pe siteul www.kosmoskids.ro, despre castigarea premiului, in termen de 2 zile lucratoare de la data tragerii la sorti prin care acestia au fost desemnati castigatori. In cadrul mesajului privat se va stabili si modalitatea prin care castigatorii doresc ridicarea premiului, precum si informatiile care trebuie prezentate in vederea identificarii castigatorilor.

4.5. Acceptarea premiului trebuie comunicata organizatorului de catre castigatorul anuntat in termen de 3 zile lucratoare de la momentul anuntarii sale, prin telefon si e-mail, ca raspuns la telefon/e-mail trimis de catre KOSMOS KIDS. In caz contrar sau in cazul in care castigatorul desemnat nu poate fi contactat, premiul va fi invalidat si se va acorda urmatoarei rezerve.

4.6. Premiul va fi inmanat catre persoana castigatoare prin intermediul Organizatorului numai dupa ce castigatorul a fost informat in prealabil si isi da acordul sa primeasca premiul. La ridicarea premiului castigatorul va completa un Proces Verbal de predare – primire pus la dispozitie de catre Organizator.

4.7. Castigatorul nu poate solicita inlocuirea premiului cu valoarea sa in bani sau cu un alt tip de premiu.

5. PREMIILE CAMPANIEI Campania presupune acordarea urmatoarelor premii:

5.1. Un voucher cadou pentru o vacanta in Romania, in valoare de aproximativ 7000 lei, valabil pana in luna mai 2022, pentru o intreaga familie (familia poate cuprinde mama, tata, copil/copii). (in valoare neta de 7000 lei, valoarea bruta impozabila este de 6400 lei si impozit de 640 lei).

Pachetul include: cazare si masa conform ofertei + transport + acces la toate facilitatile cazarii.

Toate detaliile despre pachetul inclus vor fi stabilite de catre Castigatorul premiului impreuna cu agentia de turism aleasa de catre Organizator.

5.2. Un voucher cadou saptamanal pe perioada de desfasurare a concursului, (in total 5 vouchere a cate 500 lei fiecare), pentru achizitionarea de jucarii pe site-ul kosmoskids.ro

6. TAXE SI IMPOZITE

6.1. Organizatorul va retine la sursa impozitul datorat pentru veniturile din premii, potrivit dispozitiilor articolului 110 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

7. PROTECTIA IN CAZUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

7.1. Date privind operatorul datelor cu caracter personal Datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre Design Boom Services S.R.L. (cu datele de contact detaliate la art. 1.1), in calitate de organizator al campaniei

7.2. Scopul prelucrarii Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator, in vederea: (i) organizarii si desfasurarii Campaniei; (ii) desemnarii si validarii castigatorului; (iii) atribuirii/inmanarii premiului (iv) indeplinirii obligatiilor din domeniul fiscal si contabil ale operatorului.

Va rugam sa aveti in vedere ca datele cu caracter personal ale castigatorului, in calitate de client Kosmos Kids se va realiza in conformitate cu prevederile Notei de informare generale privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal apartinand clientilor Kosmos Kids. Aceasta prelucrare nu face obiectul prezentului regulament de campanie.

7.3.Categoriile de date cu caracter personal prelucrate pentru desfasurarea Campaniei Pentru înscrierea si derularea campaniei, inclusiv pentru contactarea participantilor in legatura cu prezenta campanie, Operatorul va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal: e-mail, user ID, nume, prenume, opinii exprimate in cadrul comentariilor postate in pagina de social media in cadrul campaniei. in cazul castigatorului va fi necesara si prelucrarea codului numeric personal*

7.4.Temeiul legal al prelucrarii Temeiul legal al prelucrării acestor date cu caracter personal este consimtamantul persoanelor vizate colectat in conformitate cu art. 4.1 din prezentul Regulament Oficial. *Codul numeric personal al castigatorului se prelucreaza pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale operatorului, conform obligatiilor legale la care este supus acesta.

7.5.Destinatarii datelor cu caracter personal Pentru extragerea castigatorului se utilizeaza aplicatia Woobox. Regasiti detalii despre politica de confidentialitate Woobox aici. Codul numeric al castigatorului, impreuna cu numele si prenumele acestuia si cu detaliile legate de valoarea premiului castigat se transmit autoritatilor competente, potrivit prevederilor Codului fiscal.

7.6.Drepturile participantilor fata de prelucrarea datelor cu caracter personal Organizatorul garanteaza participantilor exercitarea drepturilor prevazute de Regulamentul general privind protectia datelor (GDPR)

7.6 Perioada de stocare Datele cu caracter personal ale Participantilor vor ramane stocate in pagina de Facebook a Kosmos Kids in cadrul comentariilor participantilor care le-au postat si a share-urilor posibil existente. In conformitate cu termenii si condiile Facebook/Instagram, persoanele care au postat aceste comentarii pot sa procedeze la stergerea acestora. Datele castigatorului care sunt prelucrate se pastreaza conform prevederilor legale aplicabile in domeniul financiar contabil, timp de cel mult 10 ani (zece) de la sfarsitul exercitiului financiar in care au fost emise documentele financiar contabile care le contin.

8. INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie va putea inceta inainte de termenul prevazut in regulament si in cazul producerii unui eveniment de forta majora de natura a face imposibila desfasurarea Campaniei sau daca Organizatorul decide acest fapt, comunicand public respectiva modificare a Regulamentului. In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca au fost incalcate conditiile prevazute in prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat.

9. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

10. DISPOZITII FINALE

Prezenta campanie nu se cumuleaza cu alte campanii ale organizatorului aflate in derulare, indiferent de obiectul sau beneficiile acestora, participantii avand dreptul de a beneficia de o singura campanie, la libera alegere a participantilor. Participarea la aceasta Campanie implica obligativitatea participantilor de a respecta prevederile prezentului Regulament.

 

Design Boom Services S.R.L.

KOSMOS KIDS